Hem

Dagens leverans av rundtimmer till industrin sker i en kedja av fristående aktiviteter. Genom att betrakta leveransen som en kedja av sammanhängande aktiviteter, d.v.s. en process, skapas stora möjligheter att effektivisera flödet.

I en sådan kontrollerad process kan utfallet styras och råvaruvärdet bevaras. För att åstadkomma detta har vi utvecklat en lastbärare som
i processen kopplar genererad information till råvaran och därmed minimerar sortimentsvandring och nedgradering av virket.

Se film från våra tester: www.youtube.com/watch?v=2Wd7dWEvStwBesök oss också på
www.leanwoodsupply.se
 
lastbärare på lastbil hos boklund

 
 

plants