"Det skall vara enkelt att göra rätt"

I skogens process, från virkesaffären till leverans vid köpande industri, sker överföring av information vid ett stort antal tillfällen. På den informationen grundar sig både flödesplaneringen av råvarorna och maskins- och fordonsplanering samt de affärstransaktioner som sker i stort antal.

Med vårt system, där vi har kontroll över råvarans position via våra GPS märkta lastbärare, skulle denna administration  kraftigt kunna reduceras med hjälp av blockchain tekniken. I ett sådant system rapporteras alla händelser in till en gemensam databas som inte går att manipulera utan att det går att spåra.

Skördardata bibehålls genom hela kedjan och kan ligga till grund för  omedelbar betalning till skogsägaren, skogsentreprenörerna och transportörerna då alla aktörer har kontroll på var skördad råvara befinner sig. Industrierna kommer i vårt system också ha en fullständig kontroll över lagernivåer för alla lager i leveranskedjan samt ingående stockars färskhetsgrad.

Affärsuppgörelser regleras med smarta kontrakt och insynen i affärsuppgörelserna styrs av behörighetstilldelning.