"Det skall vara enkelt att göra rätt"

Processeffektivisering

Processkartläggning och effektiviseringsförslag baserat på Lean. Målet är att eliminera alla steg som inte adderar värde. Vi utför analyser av de processer som ni önskar.

Utförande av avverkning och transportentreprenad baserat på följande

 • Genomförande av leananalys
 • Införande av standardiserade och kvalitetssäkrade rutiner
 • Införande av entreprenadtjänster baserade på ständig förbättring

Utvärdering av vilka konsekvenser ett införande av en enhetslast innebär i er organisation

Vår patenterade lastbärare

Genom att aggregera virke till större lastenheter rationaliseras efterföljande hantering, lastning, transport, omlastning, byte av transportslag

 • Lägre bränsleförbrukning
 • Skonsam hantering av virke, oskadat virke
 • Minskad /förenklad administration
 • Inget spill
 • Minskat kranarbete - arbetsskador minskar

Skapar förutsättningar för en efterfrågestyrd flödeskedja

 • Lägre lager kortare omloppstid
 • Ökar värdeutbytet
 • Sänker kapitalkostnad
 • Informationsflöde som följer virket

Ger förutsättningar för ” Chain of custody” och annan identifiering.
Lastbäraren är staplingsbar och vändbar för enkel hantering och effektiv rangering.


Kontakta oss gärna för mer information!